disclaimer

Het gebruik van de informatie op www.walingturtle.be en de daaraan gekoppelde links is voor eigen risico van de gebruiker. De auteur zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de geboden informatie en/of diensten.