Integratieve coaching en counseling

Psychotherapie is een methode om psychische klachten en problemen te behandelen met als doel deze klachten en problemen te verminderen, te begrijpen, hanteerbaar te maken en, indien mogelijk, te doen ophouden.

In onze gesprekken staan we stil bij wat je denkt en voelt. Samen gaan we op weg, op zoek naar nieuwe zingeving en/of perspectieven.

 

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Interactionele vormgeving  staat garant voor een optimaal samenwerkingsverband waarbij gezocht wordt naar de meest toegankelijke ingang. Dit betekent dat vanuit verschillende invalshoeken gezocht wordt naar de beste werkwijze om vloeiend, open en ontvankelijk te kunnen samen werken. Er wordt geput uit technieken uit verschillende therapeutische stromingen zoals systeemtherapie, NLP, gestalt, psychosynthese, creatieve therapie, cognitieve gedragstherapie en noem maar op.

Vanuit al deze kennis wordt geput om dat eruit te halen wat het beste bij jou past. Dat betekent dat interactionele vormgeving ook altijd open staat voor nieuwe inbreng, nieuwe mogelijkheden, die jou belang kunnen dienen.

 

Wat betekent dit nu voor jou?

Door wat je in het leven meemaakt of meemaakte, kan je een al dan niet zware last met je meedragen. Deze last kan je leven zodanig beïnvloeden dat gewoon functioneren niet meer goed lukt. Door gekwetst vertrouwen, angst, verdriet, verlies,  moeilijkheden met of in relaties, ... kan je verleden je heden en misschien ook nog je toekomst bepalen en kan je niet het leven leiden zoals jij dat zou willen. Therapie is dan een manier om die last aan te pakken om uiteindelijk verder te kunnen met je leven. 

 

We gaan samen aan de slag, maken ruimte voor jouw verhaal. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw kwetsbaarheden en gaan we op zoek naar activatie van je krachten.   Samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt om optimaal in het leven te staan en hierin te groeien, weer te weten wat je wil.   Het werk gaat over het zoeken naar heel worden van zowel geest, lichaam als ziel. Verbinding, bezieling en verlangen zijn hierbij sleutelwoorden.

 

Wie kan bij mij terecht?

Jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Verschillende vormen kunnen aan bod komen: individuele therapie, relatietherapie, groepstherapie, gezinstherapie.

 

Voor welke klachten?

Je kan bij me terecht voor uiteenlopende dingen zoals:

- levensvragen

- zingevingsvragen

- spirituele vragen

- seksueel misbruik

- zelfontplooiing

- posttraumatische stress (PTSS)

- depressie

- communicatieproblemen

- moeilijkheden met sociaal contact

- laag zelfbeeld of zelfvertrouwen

- verdriet en rouwverwerking

- angst, sociale angst, faalangst

- hooggevoeligheid (HSP)

- ADHD

- ....

 

Praktisch?

Intake na telefonische afspraak. (03 2950191 - 0476 889861)

Een gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Wachtlijst: 1 week.

top