Sjamanisme

info opleiding basiskennis - Tweejarige training Universeel Sjamanisme

Sjamanisme is de oudste vorm van geneeskunde en godsdienst die teruggevonden is.  

Door gebruik van trommel, ratel, stem,.. maakt de sjamaan verbinding tussen de alledaagse en de niet-alledaagse werkelijkheid waarbij krachtdieren, spirits, mineralen, planten, … aangetrokken worden om mee de harmonie van het trillingsveld van het doel waarvoor de sjamanisatie gedaan wordt, te herstellen. Voor de sjamaan is alles bezield en alles verbonden.  

Het geluid van de trommel, ratel, stem, … wekken een staat van trance op waardoor de sjamaan in energetische velden reist. Deze trance is bewust opgewekt met een bepaalde intentie en gericht op een doel. De sjamaan werkt met die zaken die hij/zij op zijn/haar geestesreis tegenkomt. Dit betekent dat verbeelding en inbeelding bijzonder belangrijk zijn maar vooral het open staan voor wat er ook gebeurt. De sjamaan is bijgevolg een waarnemer, een luisteraar, een ontdekker. Tijdens de trancereis zijn alle zintuigen open en bijzonder scherp afgesteld.  

Ik werk met klank- en stiltesjamanisme. Werken met klank betekent een yange verbinding met Bron, waarbij klanken en trillingen doordringen tot op celniveau. Werken met stilte is de yinne verbinding waarbij de resonantie van klank en trilling ruimte en tijd overstijgen. Het samenbrengen van deze twee vormen betekent de verbinding tussen het Goddelijk Mannelijke en het Goddelijk Vrouwelijke waarbinnen elk herstel plaats vindt. 

De beslissing van mezelf ter beschikking te stellen als spititueel en sjamanistisch leraar, was het resultaat van een tweeledig pad van enerzijds het wakker worden van de herinnering van het innerlijke weten en anderzijds scholing.  Na een cirkel bij Ike West, waarbij het sjamanisme nog onbewust sluimerde, ben ik via een workshop met Frank Coppieters door een poort gestapt die een nieuw begin betekende.  Van daaruit is een weg van zoeken gestart en ben ik via een basisopleiding bij Agape en inwijdingsmomenten bij Joska Soos bij andere cultuursjamanen terecht gekomen.  Workshops bij Wai Turoa Morgan (Nieuw-Zeeland), Nikolay Oorzhak (Tuva), Altaïska Byelka (Syberisch sjamanisme) werden doorweven door losse sjamanistische vieringen en open dagen in verschillende centra en terugkeermomenten met Frank en Joska.  Daarna leerde ik via Phil Morgan het core sjamanisme kennen.  Vanuit de verschillende cultuurvormen die ik heb kunnen voelen en de maatschappij waarbinnen ik functioneer, heb ik mijn eigen universele cultuurloosheid ontwikkeld.  Van hieruit geef ik sjamanistische workshops en opleidingen waarbij basistechnieken aangeleerd worden als uitgangspunt voor veilig reizen.  Door vervolgtrainingen en sjamanistische cirkels kan je verder ontdekken wat sjamanisme voor je betekent.  Deze workshops en opleidingen geven je grond onder je voeten van waaruit je je eigen sjamanistische pad kan exploreren, je eigen cultuur kan ontdekken.   Want één ding is zeker: technieken zijn deuropeners, ondersteuners, veiligheden maar waar het op aan komt is de spirituele verbinding met je innerlijke hart en van daaruit de verbinding met het AL.     

Sjamanistische trainingen en sessies kunnen op individuele basis of in groep. Voorkennis is niet vereist. De bereidwilligheid om het transformatieproces toe te staan is een mooie intentie van waaruit elke sjamanistisch gebeuren kan starten.

Als opleiding bied ik een basiskennis aan in een tweedaagse of in een reeks van vijf avonden.  Deze twee dagen of de reeks van vijf avonden zijn één geheel en kunnen enkel in zijn geheel gevolgd worden. De data hiervoor vind je in de agenda.  

Verder zijn er losse sjamanistische avonden rond een bepaald thema die open staan voor iedereen die op zoek is naar zijn innerlijke zelf of die hiermee contact heeft en dat wil vieren en/of verdiepen.

Een andere sjamanistische activiteit is het trommelen voor Moeder Aarde. Klank en ritme worden aangewend als healing voor de grote blauwe bol waarop we allen rondlopen. De aarde is nog een jonge planeet in grote verandering en ze kan alle steun/empathie hierbij gebruiken.  Ook hier is geen voorkennis vereist.  

Klassiek in de sjamanistische belevingswereld is de zonnewende die aan het begin van elk seizoen gevierd wordt.

In de agenda vind je de juiste data en eventuele locatie voor deze activiteiten.

De Levenscirkel

Vanuit Bron heeft de mens besloten om een magische reis te beleven en is als een vonk vanuit het grote geheel zijn weg beginnen gaan.  Deze reis heeft de mens op vele plaatsen en ogenblikken gebracht van waaruit de wens steeds meer voelbaar wordt om terug bewust verbonden te zijn met Bron.  

Als we kijken naar hoe de wereld opgebouwd is, het leven in ons en om ons heen, dan zien we de steeds werverlende draaiende beweging van opkomst en terug naar binnen keren.  We zien het in het menselijk geboren worden en sterven, in het wassen en afnemen van de maan, in de seizoenen van de Aarde, ….  De cirkel is een beweging die automatisch aangestuwd wordt vanuit Bron als deel van de Heilige Geometrie. 

Binnen deze cirkel word  je uitgenodigd om bewust contact te nemen met zowel binnen als buiten, met zowel boven als beneden, met jezelf als deel van een groot mysterie dat indien je in de verbinding stapt, geen mysterie meer is maar enkel nog grote vreugde en weten. 

De Levenscirkel is een magische reis die jou en de hele wereld omvat.  Reizen op de cirkel betekent voorbij alle vorm de wonderen van het Leven zelf ontmoeten.  Dit laat je toe jezelf te leren kennen, wie je bent, waar je kracht ligt, wat jouw eigen plek is en hoe je jezelf in dit leven kan manifesteren, niet in de vorm maar in de Geest die je Bent. 

De Turtle nodigt je uit om jouw plaats in te nemen in De Levenscirkel.   Deze zal aangeboden worden door middel van thema-momenten die je in agenda kan volgen.  De bedoeling en betekenis zal per activiteit uitgelegd worden.  Dit betekent dus dat je wel een vaste waarde kan zijn binnen de cirkel maar dat je zelf bepaalt op welk moment je aanwezig bent en op welk moment niet.

Voorkennis om de cirkel te betreden is niet nodig.  Het moment van intrede is als een geboorte die mee gedragen wordt door diegenen die reeds bekend zijn met levenswielen en ceremonie.  Voel je vrij om vragen te stellen, ik ben steeds bereikbaar via e-mail of per telefoon (03 2950191 – 0476 889861).

Welkom!

 

top