Reiki

Open Reiki - Opleidingen - Reiki voor kinderen

In navolging van dr. Mikao Usui (Usui Shiki Ryoho)

Reiki is het doorgeven van universele energie door middel van zachte aanraking aan een geheel aangeklede persoon, meestal op een massagetafel. Deze energie zorgt ervoor dat de persoon die behandeld wordt tot diepe ontspanning kan komen wat genezing en groei op zowel fysiek als mentaal als emotioneel als spiritueel niveau mogelijk maakt. Gedachten komen tot rust en pijn wordt verzacht. Deze energiestroom kan op verschillende manieren ervaren worden. Deze gewaarwordingen hangen af van persoon tot persoon en hebben geen invloed op het resultaat.
Een behandeling duurt een uur tot anderhalf uur. Er wordt gewerkt met vaste handposities die intuïtief kunnen bijgestuurd worden.  

Indien nodig kan ook hier een behandeling bij u thuis plaats vinden.

Open Reiki:

Open Reiki-momenten worden georganiseerd als kennismaking of als oefening of verdieping.

Zo kan je ondervinden wat Reiki is of wat het voor je zou kunnen betekenen alsook je ervaringen delen met anderen.

Opleidingen in Reiki:

Reiki-opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen; er is geen speciale vooropleiding of kennis voor nodig.
Als Reiki-behandelaar zal je merken dat de energie continu doorwerkt en voor jezelf van groot belang is op je pad van zelfontwikkeling en transformatie.

Er bestaan in het Usui Shiki Ryoho drie graden van Reiki:

Eerstegraadsopleiding:
Wordt in vier dagdelen van drie uur of twee volle dagen gegeven. Op het einde ontvangt u het internationaal erkend certificaat met blauwe boekje van de Reiki Alliantie.
Elk dagdeel wordt afgesloten met een inwijding. Met de eerste graad integreer je de Reiki-energie in jezelf en in je leven; je kan er voor jezelf en je omgeving mee aan de slag.

Tweedegraadsopleiding:
Na een aantal maanden intens gewerkt te hebben met de eerste graad kan het zijn dat je toe bent aan het verdiepen van Reiki in je leven en kan je een tweede graad volgen. 

Je leert drie symbolen met hun mantra. Je leert hun kracht en hoe ermee te werken en overbrugt ermee tijd en ruimte. Je oefent het op afstand werken naar verleden, heden, toekomst voor personen of situaties, naar diepere lagen in jezelf en in anderen. Je ontvangt één inwijding die je met de symbolen verbindt en verdieping brengt op je tocht naar je eigen Zelf.

Een tweedegraadsopleiding wordt gegeven in twee dagen en ook hierna ontvang je een officieel certificaat van de Reiki Alliantie. 

De derde graad:
Is voor diegene die zichzelf als kanaal van Reiki erkent en dat ook wil uitdragen door leraar/begeider te zijn voor anderen.

Reiki voor kinderen:

Vandaag de dag heerst een illusie van chaos over de wereld waarvoor onze kinderen bijzonder gevoelig zijn.  Tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar houden ze, vooral tijdens de droomtijd maar zeker ook in het bewuste, contact met Bron.  Rond 7 jaar versluiert dit contact door het meer en meer verbonden zijn in en met de wereld van materie die hen omringt en worden ze meer en meer gevormd door indrukken van buitenaf.  Het is goed om aandacht te geven aan dat proces en de kinderen te ondersteunen in het blijven zichZelf zijn tijdens deze overgang en andere veranderingsmomenten die nog volgen in de wereld van incarnatie. 

Eén van de mogelijke technieken waarmee je je kind ondersteuning kan bieden, is door het activeren van het kanaal van Reiki in het kind.  Diegenen die Reiki kennen, weten hoe bijzonder dragend en healend deze energie is en hoe waardevol in het houden van je centrum en je Zijn. 

Vanuit mijn zielewens om kinderen steun mee te geven in het leven van alledag worden deze Reiki-één klassen georganiseerd en speciaal gericht op hen.  Van daaruit ook dat deze klassen toegankelijk worden gesteld voor kinderen vanaf 7 jaar.  Om het allemaal begrijpelijker te laten instromen, doe ik een apart programma voor kinderen waarbij de structuur en de theoretische stukken op een speelsere manier aangeboden worden terwijl tegelijkertijd de ziel van het kind als volwassen gezien wordt. 

Voel je vrij om al je vragen omtrent dit onderwerp te stellen.

top